Velkommen til denne bloggen som startet som en byggeblogg. Vi har nå flyttet inn i nybygd hus. Bloggen heter sommersted hele året fordi vi ønsker en sommerhusstemning. Her skal det bli som å bo på sommerstedet hele året. Legg gjerne igjen et spor.

søndag 26. september 2010

torsdag 2. september 2010

Sålen er ferdig, endelig!

Plate på mark ble påbegynt tidlig i sommer, men med graver, rørlegger og snekkere på ferie til ulike tidspunkt har det tatt tid å få sålen ferdig.


Først ble det boret etter vann. Samtidig ble renseanlegg fra Wallax gravd ned. Deretter ble ringmurselementer satt opp og fyllt med betong. Og så kom rørlegger og la bunnledninger. Og videre grus, isolasjon, radonmembran, isolasjon, gulvvarmerør, armering og så betong igjen til slutt.


Sålen er ferdig, endelig!