Velkommen til denne bloggen som startet som en byggeblogg. Vi har nå flyttet inn i nybygd hus. Bloggen heter sommersted hele året fordi vi ønsker en sommerhusstemning. Her skal det bli som å bo på sommerstedet hele året. Legg gjerne igjen et spor.

fredag 26. mars 2010

Byggesøknad leveres i dag

Ingen naboer har protestert innen tidsfristen så i dag leverer vi byggesøknad.

tirsdag 23. mars 2010

Hogging av tomt

Nå er vi i gang med å hogge og rydde tomta. Det er Hole bygdeservice som hjelper oss med det.

torsdag 11. mars 2010

Nabovarsler er sendt

I dag ble nabovarsler sendt til to naboeiendommer og fylkeskommunen. Dersom ingen av disse har innvendinger sendes byggesøknad om to uker. Vi har valgt noen lokale snekkere som er kjent for god kvalitet. De prosjekterer og bygger etter våre tegninger og behov. Block Watne var lenge aktuell og de overasket positivt, de var mye mer fleksible enn forventet. Finansiering ser ut til å komme på plass. Vi har brukt Landkreditt Bank gjennom noen år nå. De har ingen filialer, men vi har en fast kontaktperson som "kjenner" oss og alt løses raskt pr. mail og telefon. Ja, da er vi noen små skritt nærmere målet. Veldig bra!